Каталог
За Децата
На Училище
Спорт
Изкуство
Туризъм
За Деца със СОП
Важно
Медицина
Забава
е-справочник

Детската стая

От нищо нещо
Мънички подсказки
Сръчните ръце
на тати

Семейна библиотека
Бременност
За бебето
За детето
Чичо Доктор
За Мама
За Тати
Психологът съветва
Логопедът съветва
Народна медицина
Библиотека "За Децата"
Приказки
Стихотворения
Гатанки
Български език
Математика
Рисуване
Музика
Тялото
Животни
Празници
Въпросите
Спорт
Безопастност
"Сръчни ръчички"
"Млад писател и поет"
"БЕЛ"
"Математика"
"Човек и общество"
"Човек и природа"
"Английски език"

Zadecata.com

Начало / Медицина / Пловдив Пловдив


Терапевтичен център "Водно конче" - vodnokonche.hit.bg

ЛОГОПЕД

Кабинетът извършва диагностика и терапия на деца и възрастни на:
- Артикулационни нарушения - изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни. Най-често засегнати са звуковете от групите на:
- съскавите - с, з, ц
- шушкавите - ш, щ, ч, ж
- сонорите - р, л
- веларните - к, г
- Заекване при деца и възрастни

- Специфични обучителни трудности - затруднения в процеса на четене и писане /дислексия/

- деца с ОНР ( общо речево недоразвитие);
- деца със СОП

- Афазия при възрастни ( състояния след прекаран инсулт);

- и други.


КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА:
“Кажи го правилно”, “Виж кой говори”, "Да преодолеем заедно заекването"ПСИХОЛОГ

Кабинетът предлага консултативно-диагностични услуги за деца и възрастни.

Индивидуално консултиране за деца и юноши със:
- занижена самооценка;
- смущения в емоционалното развитие;
- поведенчески проблеми;
- трудности в общуването;
- конфликти с родители;
- устояване на групов натиск;
- неразбирателство с връстници и неефективни социални връзки;
- и др.

Психологическо консултиране при възрастните е насочено към:
- тяхното личностово развитие;
- по-добро себепознаване;
- преодоляване на междуличностни проблеми;

- консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
- консултация на бъдещи родители ( психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание).

КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА:
“Повишаване на самооценката”, “Лидерски умения” и др.

СЕМИНАРИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

Специалният педагог участва активно в обучението, възпитанието и терапевтичната работа на децата със СОП.
Съвместно с другите специалисти от екипа изготвя индивидуален план за работа с детето, като се дава възможност за включване на цялото семейство в релаксиращи програми.Специализиран диагностико-терапевтичен кабинет за деца със СОП (Специални Образователни Потребности)

- деца обучителни трудности;
- с ГРР (ранен детски аутизъм, атипичен аутизъм, Канер синдром и др.)
- с езиков дефицит;
- с ДЦП;
- Генно-хромозомни увреждания (синдром на Даун и др.)
- с лицево-челюстни деформации (ринолалии) ;
- с интелектуален дефицит;
- със слухови увреждания;
- деца с проблеми с фината и общата морика ;
- с поведенчески отклонения;
- с дефицит на вниманието ;
- и други

Кабинетът разполага с богата, модерна материално-техническа база и екип от висококвалифицирани специалисти - логопеди, психолози, специални педагози, кинезитерапевт и слухово-речев терапевт, които извършват консултации, диагностика, терапевтична работа и обучение, чрез съвременни и ефективни методи. Използва се музикотерапия, арт-терапии, игрова терапия и др.
Терапевтичната работа и обучението на децата се редуват с минути за релаксация, занимателни игри и забавления.

Специалните педагози в центъра оказват помощ при овладяване на задължителния учебен материал на деца, интегрирани в масово училище. Успоредно с това, специалистите предлагат и експериментално включване на децата в Детската академия и Учебната занималня на Образователен център "За Децата".

Занятията са индивидуални и групови, като груповите не заместват, а само допълват индивидуалните, с цел постигане по-висока
ефективност на терапевтичната работа.
Записването става след предварителна консултация и комплексна оценка на логопед, психолог, специален педагог, при нужда кинезитерапевт или слухово-речев терапевт.
Изготвят се индивидуални образователни програми, съобразени със специалните потребности, възрастови особености, характер и интереси на децата.
Дава се привес на говорно-езиковата терапия (работа с логопед), психолого-консултативните и терапевтични дейности (работа с психолог), образователно-обучителната работа, ръководена от специален педагог, кинезитерапията или слухово-речевата рехабилитация, според конкретната ситуация и нуждите на всяко дете в различните етапи от цялостната терапевтично-корекционна работа.


ЛОГОПЕДИЧНА ЗАНИМАЛНЯ

Логопедичната занималня е организирана с цел подпомагане на децата с проблеми в езиково-говорното развитие:
- артикулационни затруднения;
- нарушения в плавността и темпо-ритмичната страна на речта /заекване/;
- трудности в обучението и овладяването на писмената форма на речта /четене и писане/;
- затруднения в общуването и социализацията;
- и за деца със специфични образователни потребности.

Екипът назанималнята се състои от висококвалифицирани специалисти - логопед, психолог, педагози и специални педагози.
Включването в логопедичната занималня става след предварително записване и консултация с логопед и/или психолог.
Програмата в занималнята е съобразена със специфичните потребности, характер и интереси на децата в групата.

Терапията е групова. Тя не замества, а само допълва индивидуалната работа с цел постигане на максимални резултати за по-кратък период от време.
В занималнята се провеждат групови терапии подпомагащи езиково- говорното развитие /артикулация, писмена реч/, работата върху фината моторика, терапии при заекване, арт-терапии и музикотерапия. Интензивната говорна терапия се редува с релаксация и занимателни игри, развиващи общуването и когнитивните процеси: памет, мислене, внимание, въображение и др.

Групите се оформят според потребностите и възрастта на децата:
- деца от 3 до 6 г.
- деца от 6 до 10 г.
- деца от 10 до 15 г.
Максималният брой деца в група е 6.

Терапевтичен център "Водно конче"
Детски кабинет: гр. Пловдив, бул. "Руски" 5, ет.1,
тел. 0889 266 755, 0879 26 26 49


Д-р Бабаков - акушер гинеколог
гр. Пловдив
бул. "Христо Ботев" 150
тел.: 032/26 03 02, 0887 63 40 39
e-mail: babakov@mail.bg


Павлина Колева - логопед
гр. Пловдив
Областен диспансер за психични заболявания със стационар гр. Пловдив
бул. "Пещерско шосе" 68, ет.2, кабинет 19,
тел.: 0888 403 997


Радка Цонкова - психолог
Психологическо консултиране, онлайн терапия, детско-юношеска психотерапия
гр. Пловдив
ул. "Войнишка слава" 18
тел.: 0886 86 66 09


Д-р Диана Милчева - специалист детски болести
гр. Пловдив
ул. "Полк. Сава Муткуров" 87
тел.: 032/ 94 55 50, 0887 70 64 33


ДЕНОНОЩЕН ДЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР *Вела*

гр. Пловдив, ул "Любен Каравелов" 4а /срещу хотел Лайпциг/
Тел.: 032/ 64 19 19, 64 13 94, 64 19 45, 0886 64 19 19
Предлага: Безотказно медицинско обслужване за деца от 0 до 18 г.


ДКЦ I

пл. "Понеделник пазар" 5,
тел.: 032/ 62 80 71

ДЦК II - dkc2-plovdiv.hit.bg

бул. "6-ти септември" 110,
тел.: 032/ 60 58 04, 43 78 73

ДЦК III

ул. "Васил Левски" 144,
тел.: 032/ 95 23 19, 95 16 64
бул. "Марица" 53, 57,
тел.: 032/ 95 19 62, 95 08 64, 95 08 65

ДЦК IV

ул. "Гергана" 7,
тел.: 032/ 44 42 84

ДЦК V

жк "Тракия",
тел.: 032/ 68 28 86 - централа
тел.: 032/ 68 28 85 - детска регистратура

ДЦК VI

бул. "Любен Каравелов" 5,
тел.: 032/ 44 81 70
ул." Иван Вазов" 59,
тел.: 032/ 63 36 24

ДЦК VII

ул. "Тодор Александров" 16,
тел.: 032/ 60 15 21

Областен диспансер за психични заболявания (ОДПЗС) - Пловдив

тел.: 032/ 64 23 76
бул. "Пещерско шосе" 68 (до хирургиите)
Детски психиатър и логопед, психолози.

Областен диспансер за кожновенерически заболявания със стационар - Пловдив

тел.: 032/606 521, 606 530
ул. "Даме Груев" 1А

Мед.център "САНА"

Договор със здравноосигурителната каса
Акушергинеколог, педиатър хематолог, онколог, невролог, кардиолог, вътрешни болести, ортопед-травматолог, очен хирург; ехография,ехокардиография, остеодензитометрия
ул. "Л.Каравелов" 9Б, ет.4 /вход от ул. "Радецки"/;
тел.: 032/64 84 20

МБАЛ "Пловдив" (Окръжна болница)

бул. "България" 234,
тел.: 062/55 92 21, 95 92 21

МБАЛ "Света Мина"

ул. "Иван Вазов" 59,
тел.: 032/ 62 69 20, 62 64 22

Мед. център "Свети Врач"

бул. "Христо Ботев" 81,
тел.: 032/60 98 59, 63 28 58

МБАЛ "Свети Георги" (ВМИ)

бул. "Васил Априлов" 15А,
тел.:

МБАЛ "Свети Пантелеймон" (ІІ градска болница)

ул."Никола вапцаров" 9,
тел.: 032/ 603 993

Мед.център "Тримонциум"

ул. "Крали Марко" 17,
тел.: 032/63 20 44

Център за бременни жени

тел.: 032/27 11 52, 032/ 62 80 71 вътр.155
пл. "Понеделник пазар" 5 ДКЦ-1 ет. 4 каб. 84

Ако сме пропуснали да включим медицински център или има координати, които не са актуални, моля пишете ни!Новини

Предстоящи събития

За Децата

На Училище

Вече на училище: Научете детето как да си служи с Интернет 
Игрите навън подобряват детското зрение 
Между 70 и 100 семейства в България практикуват „домашно образование” 
Бебетата тръгват на опера 

още "Новини"

XVI Национален фестивал на детската книга 
Съботни АРТ занимания 
Уикенд пакети "БЕЛ / Математика / Английски език / Изкуство" за 1-12 клас 

още "Предстоящи събития"

Детегледачки 
За бременни 
Млечни кухни 
Сладкарници 
Детски тържества 
Детски магазини 
Детски центрове 
Детски градини 
Детски ясли 

За Родители 
Български центрове 
Списания за деца 
Училища и гимназии 
Учебни занимални 
Читалища 
Библиотеки 
Наука 
Чужди езици 

Спорт

Изкуство

Скуош 
Фехтовка 
Кънки на лед 
Йога 
Парашутизъм 
Парапланеризъм 
Колоездене 
Картинг 
Бойни изкуства 
Ски и сноуборд 
Езда 
Фотография 
Модни агенции 
Театрални школи 
Арт студия и школи 
Училища по изкуствата 
Латиноамер. танци 
Съвременни танци 
Акробатичен рокендрол 
Народни танци 
Спортни танци 
Балет 
Музика 
 

В Кухнята
Рецепти за бебета Здравословно
Рецепти за деца Празници
Обща кухня На масата
Кулинарни хитринки Диети
Справочник на домакинята
ПСИХОЛОГЪТ Ви съветва
• Изключително контактна, но от около месец изпада в някакви "истерии"
• Синът ми е на 3 г. и от известно време хвърля и разлива всичко.
• Дъщеря ми е на 2 г. а още сме с памперс
• Разведохме се с баща й, правата са в моя полза, но той я манипулира

ЛОГОПЕДЪТ Ви съветва
• След удар в главата ми се струва, че започва да повтаря срички
• Имаме проблеми с изговаряне на "Р"
• Дъщеря ми е на две години и половина, а още не е проговорила
• Огледалва букви и цифри

Включване в каталога     Банери     Клиентите за нас     Дейности     За сайта     За контакти

Партньори: zabolekar.info * TRAVEL туризъм * BulMarket * Рецепти от mandja.com *