10 години www.zadecata.com

За Децата
• За Децата
• На Училище
• Спорт
• Изкуство
• Туризъм
• За Деца със СОП
• Важно
• Медицина
• Забава
• е-справочник

Детската стая

• От нищо нещо
• Мънички подсказки
• Сръчните ръце на тати
Семейна библиотека
• Бременност
• Всичко за бебето
• Всичко за детето
• Чичо Доктор
• За Мама
• За Тати
• Психологът съветва
• Логопедът съветва
• Народна медицина
За детето

  Приказки

  Детски песни

  Стихотворения

  Гатанки

  Скоропоговорки

  Български език

  Математика

  Рисуване

  Приложни изкуства

  Музика

  Тялото

  Животни

  Празници

  Въпросите

  Спорт

  Игри

  Безопасност

За Ученика

  Български език и литература

  Математика

  Човек и общество

  Човек и природа

  Английски език

Детски клубове

"Сръчни ръчички"

"Млад писател и поет"

"Млад художник"

Кулинарна работилница


 

Начало / За детето / Безопасност / Общо охлаждане и местно измръзване Общо охлаждане и местно измръзване


ОБЩОТО ОХЛАЖДАНЕ И МЕСТНОТО ИЗМРЪЗВАНЕ предизвикват увреждания, причинени от въздействието на ниски температури върху човешкия организъм с преобладаваща загуба на топлина, в сравнение с продуциращата се в организма от метаболизма му топлина.

УВРЕЖДАНИЯТА БИВАТ ОСТРИ И ХРОНИЧНИ. НАСТОЯЩИЯТ МАТЕРИАЛ РАЗГЛЕЖДА ОСТРИТЕ УВРЕЖДАНИЯ.
ТЕ БИВАТ:

• местни измръзвания
• общо охлаждане
• комбинация от двете

ФАКТОРИ, УЛЕСНЯВАЩИ УВРЕЖДАНЕТО:

• метеорологични условия - температура, вятър, влажност и др.
• моментно състояние на организма
• екипировка и защитни средства
• времетраене на експозицията на студ
• моментно оказване на първа помощ
• начин на оказване на първа помощ и транспорт - поведение на спасителите и екипите в медицинските заведения

ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, НАСТЪПВАЩИ В ТЪКАНИТЕ И ОРГАНИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОСТРИТЕ СТУДОВИ УВРЕЖДАНИЯ:

• образуване на ледени микрокристали в или между клетките
• остро нарушаване на кръвотока в органите и тъканите
• засилване на тромбообразуването в малки, средни и големи артерии с последващо допълнително нарушаване на кръвоснабдяването
• нарушаване на невроналната регулация на кръвоснабдяването, водеща до смущения и на обмяната на веществата
• формиране на некръвоснабдени и умъртвени участъци от тъканите (некрози) - при повърхностни увреждания сухи, а при по-дълбоко и вторично инфектирани - влажни
• проявява се вторично въздействие върху целия организъм, особено при продължително излагане на студ и влага

Патологичните прояви на студово увреждане се развиват фазово и в еволюция във времето.

МЕСТНО ИЗМРЪЗВАНЕ.
Най-често е по откритите части - пръсти на ръце и крака, върха на носа, ушните миди, открити участъци на лицето и т.н. Различаваме четири степени

• Първа степен: внезапно, силно побледняване, първоначална болка с последваща загуба на чувствителност. При прекратяване въздействието на студа и енергично затопляне - последваща болкова реакция, сърбеж, зачервяване и оток, продължаващ средно около 72 часа
• Втора степен: настъпва няколко часа след студовото въздействие като включва горепосочените симптоми плюс поява на мехури, пълни с прозрачна или бледожълтеникава течност
• Трета степен: налице са проявите от I и II степен, плюс втвърдяване на повредените участъци и продължителна бледност, заедно със загуба на чувствителност. Няколко часа след това следва рязка промяна на цвета на засегнатия участък - синкав, сивосинкав до тъмно син. От време на време - засилване и рязко намаляване на болката
• Четвърта степен: описаните симптоми от III степен, придружени с по-дълбоки тъканни поражения и обикновено - тъмно червен цвят на засегнатите участъци. Отпадане функциите на крайниците, ако са засегнати

ОБЩО ОХЛАЖДАНЕ.
Различаваме три степени:

• лека
• средна
• тежка степен (изхода най-често е смърт или инвалидност)

От момента на въздействие до преминаване на общото охлаждане в тежка степен или смърт се наблюдават засилване чувството за студ, придружено от треперене и настръхване на кожата; чувството на премаляване; глад; обърканост или възбуда; хаотични, разхвърляни или некоординирани движения; объркан говор и нецеленасочено поведение; последваща силна отпадналост; невъзможност за движение; непреодолимо желание за лягане (най-често на снега) и заспиване. Ако не бъде прекратено въздействието на студа до този момент настъпва забавяне и промяна на регулацията на дишането до спирането му с последващо забавяне и тежка промяна на регулацията на сърдечната дейност до спиране на сърцето и прекратяване циркулацията на кръвта.
Преди спиране на ефективната циркулация и на отпадъчното дишане, пострадалият обикновено преминава през етап, наречен "мнима смърт" - крайна фаза на тежък хипотермичен шок.

ОПИТИ ЗА СПАСЯВАНЕ СЕ ПРАВЯТ, АКО:

• при бързия оглед не са открити следи от запушване на дихателните пътища
• при бърз, повърхностен оглед не са установени и несъвместими с живота травми (най-често тежки травми на главата)
• ако се установи макар и минимална (много бавна), но налична сърдечна дейност
• когато, макар и да няма реакция на зениците, обвивката на окото не е изсъхнала съвсем
• когато се измери във външното ухо (ако има такава възможност) температура над 26°С посредством специален термометър.
Когато горепосочените критерии са налице и започнат опити за спасяване, те продължават и по време на транспорта до мястото на оказване на квалифицирана помощ.

ПРОФИЛАКТИКА НА МЕСТНОТО ИЗМРЪЗВАНЕ И ОБЩОТО ОХЛАЖДАНЕ

Профилактиката на студовите увреждания е насочена към изключване влиянието на описаните в началото фактори. Особено внимание се отделя при подбора на подходящи лична екипировка и защитни средства, когато се предвижда или може да се наложи продължително пребиваване при ниски температури. Освен прецизен подбор на лична екипировка трябва да се осигури и достатъчно количество калорична храна и течности. Движението по маршрута трябва да започне рано и да завърши по светло в хижа, станция или заслон, където може да се почине пълноценно и да се осигури топлинен комфорт, да се възстановят силите с приемане на достатъчно течности - чай, кафе, бульон, вода и т.н.

 

ПОМОЩ ПРИ МЕСТНО ИЗМРЪЗВАНЕ И ОБЩО ОХЛАЖДАНЕ

МЕСТНО ИЗМРЪЗВАНЕ :

• изолиране от студа

• подмяна на измокрени ръкавици, шапка, чорапи и т.н. Повърхностните измръзвания се третират в затоплено помещение по два начина:

- посредством затопляне на измръзналия крайник в съд с вода до 38°С за 20-30 минути. След това се подсушава, намазва се с тънък слой Дефламол и се прави нестегната, суха превръзка (най-добре с марля, памук и бинтове)
- посредством превръзка, без масажиране и затопляне в съд с вода, а направо превръзка - нестегната, с голямо количество марля, памук и бинтове

• при измръзване II степен, с мехури, те не се пукат и не се масажира поразения крайник. Прави се нестегната превръзка със стерилна марля, предварително намазана с Дефламол или Йодасепт и върху нея повече стерилен памук и бинт. Същото се отнася и за по-дълбоките местни измръзвания, при които се налага допълнително имобилизация на крайника. Целта е при дълбоките измръзвания да се предпази от развитието на влажна гангрена. Допълнително се дават

- обилно количество течности - чай, бульон, кафе и т.н.
- обезболяващи медикаменти (ако няма противопоказания) - Аспирин с витамин "С", Парацетамол, Аналгин, Фортрал и др.
- може да се дадат превантивно (ако няма противопоказания) и антитромбозни медикаменти - Антистенокардин, Трентал и др.
- задължителен преглед в лечебно заведение и при необходимост приложение на противотетанична профилактика - антибиотици
- всяко следващо поражение на същото място води до допълнителни по-тежки увреждания - което налага да се взимат мерки да не се допуска това

• Подлежащите местни измръзвания се лекуват след пристигане на пострадалия в хижа, заслон или болнично заведение, тоест - мястото, където ще се осигури на пострадалия максимален температурен комфорт. Тук му се дават допълнително - калорична храна, още течности и при необходимост - обезболяващи медикаменти. Ако се налага - доорганизира се и се подобрява качеството на транспорта до болнично заведение.

ОБЩИ ОХЛАЖДАНИЯ:

• Ако пострадалият е в безсъзнание, след кратко и внимателно изолиране от студа, се проверяват всички критерии относно наличие или липса на основни жизнени функции и ако няма достатъчно ефективни такива, започват се опити за познатите начини.
Да се помни, че ако се налага изкуствено дишане, по-добре е през маска да се подава издишан въздух от спасителя, тъй като е затоплен и по време на спасителни акции е по-трудно да се осигури на място затопляне и овлажняване на подавания кислород. Може да се редува обдишване с АМБУ и подаване на въздух от спасителя. Междувременно се прилага, ако е необходимо и сърдечен масаж, като при наличие на лекари си прилагат и медикаменти: Адреналин, Натриев бикарбонат, Дексаметазон и др.
• Подготвя се транспорт до мястото, където може да се продължи с по-квалифицирана обработка.
• Ако е в съзнание, след изолиране от студа и проверка за наранявания и кръвоизливи, започва незабавен щадящ транспорт, като се дава на пострадалия неколкократно малки количества топли, силно подсладени течности и се наблюдава общото му състояние, дишането и пулса.
• Ако по време на транспорта охладеният изпадне в безсъзнание, но със запазено дишане и сърдечна дейност, още при първа възможност трябва да започне опит за допълнително, бавно затопляне на тъй нареченото "телесно ядро" на Хиблер - областта на сърцето, горната и средна част на корема, където в дълбочина минават големите кръвоносни съдове. Затоплянето става посредством подлагане под изолиращите завивки на грейки, бутилки или други съдове с вода, затоплена не повече от 40°С. Ако са по-топли, съдовете може да се увият с хавлиена кърпа, или самата хавлиена кърпа може да се натопи в топла вода и след добро изстискване да се ползва като грейка. Бутилки или топли кърпи могат да се поставят и под мишниците от двете страни.
• Преместването на охладения от едно транспортно средство в друго, както и самият транспорт трябва да бъдат много щадящи, тъй като отпадните продукти, отделящи се от тъканите при затоплянето, могат да предизвикат фатални сърдечни аритмии при раздвижване.
• Болничното лечение е посредством медикаменти и апаратура, с успех прилагани през последните години в много страни - методи на "изкуствено кръвообръщение", машина "сърце - бял дроб", перитонеална диализа и др.
• Спасителите, участващи в акция за търсене и евакуиране на хипотермично пострадали, освен перфектната лична екипировка, е необходимо да разполагат и с достатъчно количество калорична храна и топли напитки.
• Концентриран алкохол може да се дава само в хижите, заслоните или санитарния транспорт и то в малки количества, само на охладени в съзнание.
• Спасителните групи трябва да се подготвят с набор медикаменти и разтвори за венозно вливане, а също и с набор за изкуствено дишане.

Издава лекарският съвет на ПСС по материали на медицинската комисия на ИКАР.

Материалът е предоставен от ПСС
 

КОНКУРС
„Ники в Космоса”

В Кухнята
Рецепти за бебета Здравословно
Рецепти за деца Празници
Обща кухня На масата
Кулинарни хитринки Диети
Справочник на домакинята
ПСИХОЛОГЪТ Ви съветва
• Изключително контактна, но от около месец изпада в някакви "истерии"
• Синът ми е на 3 г. и от известно време хвърля и разлива всичко.
• Дъщеря ми е на 2 г. а още сме с памперс
• Разведохме се с баща й, правата са в моя полза, но той я манипулира

ЛОГОПЕДЪТ Ви съветва
• След удар в главата ми се струва, че започва да повтаря срички
• Имаме проблеми с изговаряне на "Р"
• Дъщеря ми е на две години и половина, а още не е проговорила
• Огледалва букви и цифри
За контакти
Партньори
Партньори