10 години www.zadecata.com

За Децата
• За Децата
• На Училище
• Спорт
• Изкуство
• Туризъм
• За Деца със СОП
• Важно
• Медицина
• Забава
• е-справочник

Детската стая

• От нищо нещо
• Мънички подсказки
• Сръчните ръце на тати
Семейна библиотека
• Бременност
• Всичко за бебето
• Всичко за детето
• Чичо Доктор
• За Мама
• За Тати
• Психологът съветва
• Логопедът съветва
• Народна медицина
За детето

  Приказки

  Детски песни

  Стихотворения

  Гатанки

  Скоропоговорки

  Български език

  Математика

  Рисуване

  Приложни изкуства

  Музика

  Тялото

  Животни

  Празници

  Въпросите

  Спорт

  Игри

  Безопасност

За Ученика

  Български език и литература

  Математика

  Човек и общество

  Човек и природа

  Английски език

Детски клубове

"Сръчни ръчички"

"Млад писател и поет"

"Млад художник"

Кулинарна работилница


 

Начало / За детето / Тялото / Дихателна система Дихателна система


Знания за учителя (вж. фиг. 1.2)

Дихателната система осъществява обмяната на въздуха между организма и външната среда. Тя доставя кислород от атмосферния въздух и отстранява въглеродния диоксид. Тези функции дихателната система осъществява чрез т. нар. проводна и дихателна част. Проводните пътища биват горни (носни кухини, гълтач) и долни (гръклян, трахея, бронхи). Дихателната част се състои от множество мехурчета, наречени алвеоли, до които достигат най-малките бронхиални разклонения. Дишането се осъществява чрез двата процеса на вдишване и издишване. При вдишването въздухът преминава от ноздрите зад гръкляна, оттам в трахеята и чрез бронхиалните разклонения стига до най-малките функционални единици алвеолите. Чрез издишването той се изтласква от дихателните пътища навън. Така се извършва обмяната на въздуха между организма и външната среда.

Другата страна на дишането е обмяната на газовете вътре в тъканите и клетките на организма. Ето как става това. Вдишаният въздух бързо преминава през горните дихателни пътища, където се пречиства, затопля, овлажнява и чрез разклоненията на бронхиалното дърво навлиза в белия дроб, стигайки до малките мехурчета - алвеолите. Стените на алвеолите са тънки и много богато кръвоснабдени чрез гъста капилярна мрежа, която ги обвива. През стените на алвеолите кислородът от въздуха се свързва с хемоглобина на червените кръвни клетки. Това е едната страна от газовата обмяна между кръвта и атмосферния въздух. Така "натоварен" в червените кръвни клетки, кислородът потегля и стига до всяка клетка на организма. Стигнали до клетките, червените кръвни телца им отдават кислорода, а приемат от тях въглеродния диоксид и продължават обратно пътя си, за да стигнат отново в алвеолите на белия дроб. Там те ще отдадат въглеродния диоксид, който ще излезе с издишания въздух, и ще получат нова порция кислород, за да отпътуват отново до клетките. И така, без да спира, се повтаря този важен процес, наречен дишане.

Знания за детето

Чрез дишането организмът се снабдява с чист въздух отвън и се освобождава от използвания отвътре. Как става това? Това се извършва чрез вдишването и издишването. При вдишването чрез ноздрите се засмуква въздух и се препраща навътре по дихателните пътища до най-важния орган на дишането - белия дроб. От него въздухът се изпраща до всяка клетка - "тухличка" на организма. Вече използваният въздух се връща обратно и излиза навън чрез издишването.

Пробвайте сега и вие.

- Поемете дълбоко въздух и задръжте! Как се чувствате, изпълнени с въздух? Потози начин вие сте дали възможност на въздуха да проникне и до най-отдалечените клетки.

- Сега издишайте и изкарайте навън въздуха, които е вече използван от клетките. Колкото по-продължително време издишвате, толкова по-добре ще се изчистят белите дробове от въздуха, за да се напълнят отново при следващото вдишване. Ето така ритмично и непрекъснато (около 20 пъти в минута) става вдишването и издишването на въздуха, необходим на всяка клетка да диша. Дишането е много важно за здравината на нашата "къщичка на здравето".

Източник: "Активността на детето в детската градина" Книга за учителя
Автор: Надежда Витанова, Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова
Материала е предоставен от: Димитрия Стефанова
 

КОНКУРС
„Ники в Космоса”

В Кухнята
Рецепти за бебета Здравословно
Рецепти за деца Празници
Обща кухня На масата
Кулинарни хитринки Диети
Справочник на домакинята
ПСИХОЛОГЪТ Ви съветва
• Изключително контактна, но от около месец изпада в някакви "истерии"
• Синът ми е на 3 г. и от известно време хвърля и разлива всичко.
• Дъщеря ми е на 2 г. а още сме с памперс
• Разведохме се с баща й, правата са в моя полза, но той я манипулира

ЛОГОПЕДЪТ Ви съветва
• След удар в главата ми се струва, че започва да повтаря срички
• Имаме проблеми с изговаряне на "Р"
• Дъщеря ми е на две години и половина, а още не е проговорила
• Огледалва букви и цифри
За контакти
Партньори
Партньори