10 години www.zadecata.com

За Децата
• За Децата
• На Училище
• Спорт
• Изкуство
• Туризъм
• За Деца със СОП
• Важно
• Медицина
• Забава
• е-справочник

Детската стая

• От нищо нещо
• Мънички подсказки
• Сръчните ръце на тати
Семейна библиотека
• Бременност
• Всичко за бебето
• Всичко за детето
• Чичо Доктор
• За Мама
• За Тати
• Психологът съветва
• Логопедът съветва
• Народна медицина
За детето

  Приказки

  Детски песни

  Стихотворения

  Гатанки

  Скоропоговорки

  Български език

  Математика

  Рисуване

  Приложни изкуства

  Музика

  Тялото

  Животни

  Празници

  Въпросите

  Спорт

  Игри

  Безопасност

За Ученика

  Български език и литература

  Математика

  Човек и общество

  Човек и природа

  Английски език

Детски клубове

"Сръчни ръчички"

"Млад писател и поет"

"Млад художник"

Кулинарна работилница


 

Начало / За детето / Тялото / Знания на детето за здравето и начините за опазването му Знания на детето за здравето и начините за опазването му


Детето изучава здравето, опознавайки своето тяло и себе си и осъзнавайки своята личност. То обогатява представите си за здравето от околната действителност и от живота на растителния и животинския свят. Детето черпи познания "за здравето и начините за неговото опазване от живота – от човешката дейност, от общуването и от реалните житейски ситуации, в които попада всеки ден. Всичко това изисква детският учител добре да познава най-важните особености в развитието и живота на детето, неговите потребности и интереси, а и самият той да бъде образец за здравна вьзпитаност и култура, за да може успешно да изпълни трудната и високоотговорна задача да бъде помощник на детето при запознаването му със здравето и с начините за неговото опазване. Той му помага да научи колкото се може повече за здравето, за да може да го опазва. След като се научи да поема отговорност за своето здраве, то ще може и да взима решение за неговото съхраняване. Знанията за здравето са основата, върху която по-нататък ще се изграждат здравните умения, навици и поведение на детето. Те трябва да са свързани с потребностите и особеностите нa възраспа и да отразяват живота му.

Детето от 3 до 7 години се интересува от всичко. Най-голям интерес у него събуждат както собственото му тяло и жизнените процеси, на които е подчинена организацията и структурата на това тяло, така и тяхната връзка със заобикалящия ги свят. С желание и интерес то изучава околната действителност и процесите на общуване между хората. Общуването с възрастните обогатява собствените му модели за здравно поведение, а в играта с другарчетата си проверява и прилага на практика тези модели. Изучавайки тялото си, детето започва да се възприема по друг начин, в по-друга светлина, сблъсква се с трудни решения, опитва се да разгадае скритото и неизвестното в организма, развива у себе си чувството за отговорност и усвоява нови роли на ценител и пазител на здравето. Така, наблюдавайки себе си и другите деца, то започва да се ориентира и дори да разбира постепенно кое е нормално, характерно за здравето, и кое не е, изгражда си своя собствена представа за живота и за здравето на човека.

Най-подходящо е знанията за здравето да се представят в популярна форма. Запознаването с човешкото тяло, разкриването на най-важните морфологични и физиологични особености на човешкия организъм са всъщност главното съдържание на всяка "къщичка на здравето". Тези знания отвеждат детето в страната на здравето, пътят през която продължава цял живот. В началото е важно да се опознае здравето, а след това да се продължи с осъзнаването и формирането на трайни хигиенни умения, навици и поведение за неговото опазване.

Поканете децата на пътешествие в "Страната на здравето". Там всяко дете си има своя "къщичка на здравето", а това е неговият организъм. Този организъм е създаден по най-съвършения и неповторим начин. Природата е оформила нашето тяло с възхитителна структура и изумителна прецизност. Човешкият организъм е съвършена машина със своя "ремонтна работилница", която сама се заема с "ремонтни работи": поправя нараняванията си, премахва болките, отстранява вредителите, попаднали в нея. Този организъм ни смайва със своята сложност и подреденост, поради което е обект на изучаване. Природата е сътворила човека по най-съвършения и изпитан механизъм за опазване на здравето и предотвратяване на болестите, но понякога със своето неразумно поведение той го разстройва и не му дава възможност да се прояви. Затова децата изучавaт своята "къщичка на здравето" и чрез устройството и функциите на организма си го опознавати се научавaт да го съхраняват.

Източник: "Активността на детето в детската градина" Книга за учителя
Автор: Надежда Витанова, Николина Колева, Елена Попова, Огнян Занков, Галина Стоянова, Божидар Ангелов, Фелиянка Стоянова
Материала е предоставен от: Димитрия Стефанова
 

КОНКУРС
„Ники в Космоса”

В Кухнята
Рецепти за бебета Здравословно
Рецепти за деца Празници
Обща кухня На масата
Кулинарни хитринки Диети
Справочник на домакинята
ПСИХОЛОГЪТ Ви съветва
• Изключително контактна, но от около месец изпада в някакви "истерии"
• Синът ми е на 3 г. и от известно време хвърля и разлива всичко.
• Дъщеря ми е на 2 г. а още сме с памперс
• Разведохме се с баща й, правата са в моя полза, но той я манипулира

ЛОГОПЕДЪТ Ви съветва
• След удар в главата ми се струва, че започва да повтаря срички
• Имаме проблеми с изговаряне на "Р"
• Дъщеря ми е на две години и половина, а още не е проговорила
• Огледалва букви и цифри
За контакти
Партньори
Партньори