10 години www.zadecata.com

За Децата
• За Децата
• На Училище
• Спорт
• Изкуство
• Туризъм
• За Деца със СОП
• Важно
• Медицина
• Забава
• е-справочник

Детската стая

• От нищо нещо
• Мънички подсказки
• Сръчните ръце на тати
Семейна библиотека
• Бременност
• Всичко за бебето
• Всичко за детето
• Чичо Доктор
• За Мама
• За Тати
• Психологът съветва
• Логопедът съветва
• Народна медицина
За детето

  Приказки

  Детски песни

  Стихотворения

  Гатанки

  Скоропоговорки

  Български език

  Математика

  Рисуване

  Приложни изкуства

  Музика

  Тялото

  Животни

  Празници

  Въпросите

  Спорт

  Игри

  Безопасност

За Ученика

  Български език и литература

  Математика

  Човек и общество

  Човек и природа

  Английски език

Детски клубове

"Сръчни ръчички"

"Млад писател и поет"

"Млад художник"

Кулинарна работилница


 

Начало / За детето / Приказки / Български народни приказки / Неволя Неволя


Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник. Веднъж дърварят казал на синовете си:
- Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана в къщи да си отпочина, защото съм много уморен.
- Бива, тате - рекли момчетата. - Ами ако ни се строши колата, кой ще ни я направи?
- Ако ви се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще я поправи.
Двете момчета послушали баща си. Впрегнали воловете. Отишли в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пасат и грабнали секирите. Развъртели се. Захванали да секат. На бърза ръка насекли дърва, натоварили добре колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад. Не щеш ли, насред пътя им се строшила колата. Спрели се момчетата и почнали да викат.
- Невольо! Невольо! Ела ни оправи колата! Викали, викали, никой не им се обадил. Взело да се мръква, а неволята я нямало още никаква. Най-после малкото момче рекло:
- Бате, тая проклета неволя няма да дойде. Мръкна се вече. Я да се заловим самички и колкото можем, да поправим колата!
Двете момчета взели брадвата и теслата. Навели се и клъц оттук, клъц оттам - поправили колата.Като си отишли, баща им ги попитал:
- Е-е, как прекарахте в гората?
- Остави се, тате! - рекли те. - Насред пътя ни се строши колата. Захванахме да викаме неволята. Викахме, викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади. Видяхме, че няма да дойде. Взехме брадвата и теслата и колкото можахме, поправихме колата.
- Ето, синко, това е неволята! - казал баща им. - Вие сте я викали, а тя е била при вас. Като нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Което ще рече, че неволята ви я е поправила.

Българска народна приказка
 

КОНКУРС
„Ники в Космоса”

В Кухнята
Рецепти за бебета Здравословно
Рецепти за деца Празници
Обща кухня На масата
Кулинарни хитринки Диети
Справочник на домакинята
ПСИХОЛОГЪТ Ви съветва
• Изключително контактна, но от около месец изпада в някакви "истерии"
• Синът ми е на 3 г. и от известно време хвърля и разлива всичко.
• Дъщеря ми е на 2 г. а още сме с памперс
• Разведохме се с баща й, правата са в моя полза, но той я манипулира

ЛОГОПЕДЪТ Ви съветва
• След удар в главата ми се струва, че започва да повтаря срички
• Имаме проблеми с изговаряне на "Р"
• Дъщеря ми е на две години и половина, а още не е проговорила
• Огледалва букви и цифри
За контакти
Партньори
Партньори